ติดต่อเรา Contant

" เราใส่ใจบริการหลังการขายตลอด 24 ชม. ตลอดอายุการใช้งาน "

      และการติดต่อบริการต่างๆ เราแนะนำให้ท่านติดต่อผ่านระบบลูกค้า มากกว่าการติดต่อตามช่องทางอื่น เนื่องจากจะได้เป็นการเก็บข้อมูลประวัติและมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน ในกรณีเกิดเหตุการ์ณต่างๆ

ด้วยความขอบคุณจาก ThaiHubHosting

ติดต่อผ่านระบบลูกค้า Support Ticket

 • Billing Support - แจ้งการชำระเงิน

  แจ้งการชำระค่าบริการ สามารถแนบเอกสารแจ้งการชำระค่าบริการได้
 • Sales Support - ฝ่ายขาย

  ติดต่อสอบถามข้อมูล รับให้คำปรึกษาการเลือกใช้บริการ และติดต่อขอใบเสนอราคา
 • Support - ผ่ายบริการลูกค้า

  ติดต่อสอบถามบริการหลังการขาย หรือแจ้งปัญหาระหว่างการใช้บริการ

ติดต่อผ่านช่องทางอื่น Other

 • Mail - ติดต่อผ่านอีเมล์

  support@thaihubhosting.com
 • Hot line - ติดต่อผ่านสายตรง

  088-561-2209
 • Location - สถานที่ตั้ง

  8 หมู่ 2 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000